SZCZĘŚCIE RODZINNE

Przeżyłem wiele, I myślę, że wiem, co jest potrzebne do szczęścia. Trochę ustronne życie na wsi, Z możliwością bycia użytecznym LUDZIOM, dla których łatwo jest być dobrym I którzy nie oczekują tego. I praca, która jest użyteczna innym. Potem odpoczynek, natura, książki, muzyka, Miłość do sąsiada. Taka jest moja idea szczęścia. Do tego najważniejsze,Ty jako partnerka, I prawdopodobnie dzieci. Czego więcej może pragnąć ludzkie serce? Lew Tołstoj